Home Patroli Mau Dijual ke Jakarta, Truk Sapi Kurban ‘Nyungsep’ ke Sungai