Home Patroli Polisi Gelar Olah TKP Kebakaran Kios Sarangan